Lidmaatschappen der H.S.R.V. Pelargos


De verschillende lidmaatschappen zijn hiernaast te vinden samen met andere belangrijke bepalingen die te maken hebben met het lidmaatschap.

Een korte inhoudsopgave:

 1.  Lidmaatschapsvormen
 2.  Wijzigingen lidmaatschap
 3. Overige lidmaatschappen
 4. Melden aan de secretaris
 5. Opzeggen lidmaatschap


Terug naar verenigingLidmaatschap opzeggen

Je moet ingelogd zijn om je lidmaatschap op te zeggen.

1. Lidmaatschapsvormen

Pelargos werkt voor gewone leden met een zogenoemd “schalensysteem”. Er zijn drie verschillende schalen mogelijk. Alle schalen lopen van 1 oktober tot 30 september.

Schaal 1 = €135,-

Schaal 1 is het basislidmaatschap of ook wel het verenigingslidmaatschap genoemd. Hierbij kies je ervoor om actief deel te nemen in commissies en andere organisatorische en begeleidende activiteiten. Let wel op: Hierbij mag je geen gebruik maken van materialen die voor het roeien gelden, zoals ergometers of boten. Het deelnemen aan de indoor is wel toegestaan.

(Lente-leden kunnen geen schaal 1 aanvragen. Hiervoor moet namelijk verplicht één jaar roeiervaring hebben)

Schaal 1+2 = €315,-

Schaal 2 is het basislidmaatschap en het roeilidmaatschap bij elkaar. Naast alle verenigingsactiviteiten, kun je ook gebruik maken van alle materialen voor het roeien. Je betaald voor het roeien €180,-, bovenop je basislidmaatschap van €135,-. Dit lidmaatschap is verplicht voor eerstejaars leden. (Lenteleden betalen de helft voor de periode van 1 april tot en met 30 september)

Schaal 1+2+3 = €350,-

Schaal 3 is het totaal pakket en is bedoeld voor Pelargianen die willen wedstrijdroeien. Hier betaal je €35,- extra voor, bovenop het basis- en roeilidmaatschap.

Kan ik nog van schaal veranderen?

Je kan er altijd een schaal bij krijgen, maar na 1 oktober kan er geen schaal meer af.

Alle lidmaatschappen gaan stilzwijgend over naar “Lidmaatschap Basis + Roeien”, tenzij voor 1 oktober een schriftelijke wijziging aan de secretaris, is bevestigd.

2. Wijzigingen lidmaatschap

Een verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Alle wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap geef je altijd voor 1 september door aan de secretaris. Wijzigingen die op en na 1 septemver worden doorgegeven, worden beboet met € 50,- met als einddatum 7 september. Na 7 oktober worden je wijzigingen beschouwd als “te laat”, en kunnen niet meer worden meegenomen. Alle wijzigingen moet officieel per e-mail of brief aan de secretaris worden doorgegeven. Na een goedkeuring van de secretaris is alles voltooid.

Verlenging lidmaatschap

Het lidmaatschap Lenteroeien” gaat automatisch over in het lidmaatschap “Roeien. Deze wordt jaarlijks verlengd als er geen wijziging wordt doorgegeven aan de secretaris.

Kortingen

Stage/Uitwisseling (max. 1/2 van schaal 2)

Voor leden die enkel op stage of uitwisseling gaan, bieden wij de mogelijkheid om de tijd dat ze nog kunnen roeien, ook mogen roeien. Dit tegen een gereduceerd contributie bedrag van de tweede schaal.

Voorwaarden:

 1. Je komt enkel in aanmerking voor deze korting indien de reistijd van je stage naar de loods (met OV) langer dan 120 minuten is.
 2. Je komt enkel in aanmerking voor deze korting indien de duur van de stage/uitwisseling langer dan 3 maanden is.
 3. Na bevestiging van het minimaal 1 maand van tevoren ingeleverde stagecontract/uitwisselingsovereenkomst en korte motivatie bij de secretaris, heb je bij toezegging recht op deze korting.
 4. Na toezegging van deze korting, heb je binnen de ingediende stage/uitwisseling periode, geen recht meer op het gebruik van alle roeimaterialen binnen Pelargos.
 5. Lenteleden van datzelfde jaar komen niet in aanmerking voor deze korting.

Voor leden met alleen schaal 1 is het niet mogelijk om stagekorting aan te vragen.

Werkacties 
Dit zijn activiteiten die door leden worden verricht waarmee je korting kunt verdienen op je contributie. Het aantal uur maal het verdiende uurloon is de korting op je contributie.
Meestal zijn het activiteiten waar de vereniging naamsbekendheid van krijgt, denk bijvoorbeeld aan het afnemen van enquêtes of het sturen en/of coachen van bedrijfsroeiers. Werkacties zijn geen vervanging voor commissiewerk en commissiewerk is geen vervanging voor werkacties. De korting geldt niet op wedstrijdgelden, aangeschafte kleding en kosten verbonden aan activiteiten. Leden kunnen zelf een verzoek indienen voor nieuwe werkacties bij het bestuur. Denk hierbij aan je eigen netwerk. Het bestuur bepaalt of uitzonderlijke verenigingsactiviteiten wel of geen werkacties zijn.

Voorwaarden:
– Leden zijn zelf verantwoordelijk voor werkacties.
– De maximale korting te verkrijgen met werkacties is het totaal contributiebedrag minus punt 2.1.
– Wanneer het volledige contributie bedrag aan werkacties is terug verdiend worden extra gemaakte werkacties uitbetaald.
– Niet opdagen bij ingeschreven werkacties word beboet.
Mogelijkheden vanuit Pelargos: (zijn geen beperkingen om genoeg werkacties te doen. Leden hebben altijd de mogelijkheid om hierbuiten zelf nog werkacties te regelen. Dit moet in samenspraak met de penningmeester).

3. OVERIGE LIDMAATSCHAPPEN

Pelargos bied een aantal lidmaatschappen aan naast het gebruikelijke lidmaatschap.

Oud-Leden Vereniging “Oud-Pelargos”

Na een gave studententijd bij de mooiste vereniging van Den Haag komt er op een gegeven moment een einde aan. Maar je wil wel in contact blijven met de roeiers van je lichting. Dan word je lid bij de OLV van Pelargos! Mail naar de secretaris om je aan te melden.

Lidmaatschap coach

Coaches hebben met dit lidmaatschap recht om te coachen en worden ingeschreven bij de KNRB als coach. De contributie voor dit lidmaatschap staat gelijk aan de KNRB-contributie. In 2022 is dat €45.

Lidmaatschap zomerroeien

Voor schaal 1 leden die in de zomermaanden willen roeien bieden we het lidmaatschap zomerroeien aan. Deze kost €20 per maand en leden mogen dan gebruik maken van het materiaal. Het zomerroeilidmaatschap kan verkregen worden in de maanden juli-september.

Lidmaatschap Ringvaart

Altijd al een keer willen deelnemen aan de Ringvaart Regatta maar geen lid bij een roeivereniging? Kom dan roeien bij Pelargos. Voor €150 mag je 5 maanden voorafgaand de Ringvaart Regatta trainen in een van onze boten. Als je interesse hebt kan je mailen naar competitie@pelargos.nl.

4. MELDEN AAN DE SECRETARIS

 1. Wijzigingen in je persoon- en adresgegevens;
 2. Wanneer je op stage of uitwisseling gaat
 3. Wanneer je gaat afstuderen
 4. Als je je lidmaatschap wilt beëindigen (voor 1 oktober)
 5. Als je een andere schaal wilt aanvragen (voor 1 oktober)
 6. Alle andere mededelingen waarvan je denkt dat het bestuur op de hoogte moet zijn.
 7. Mail naar: secretaris@pelargos.nl

Contactgegevens secretaris

Ilse Schrotenboer
h.t. Secretaris der H.S.R.V. Pelargos
secretaris@pelargos.nl
06 135 212 95

 

5. Opzeggen lidmaatschap

Je moet ingelogd zijn om je lidmaatschap op te zeggen

Opzeggen