Lidmaatschappen der H.S.R.V. Pelargos


De verschillende lidmaatschappen zijn hiernaast te vinden samen met andere belangrijke bepalingen die te maken hebben met het lidmaatschap.

Een korte inhoudsopgave:

 1.  Lidmaatschapsvormen
 2.  Wijzigingen Lidmaatschap
 3.  Verlenging Lidmaatschap
 4.  Wedstrijdgelden
 5.  Kleding
 6.  Betaling
 7.  Korting
 8.  Melden aan secretaris

Terug naar verenigingLidmaatschap opzeggen

Je moet ingelogd zijn om je lidmaatschap op te zeggen.

1. Lidmaatschapsvormen

Pelargos werkt met een zogenoemd “schalensysteem”. Er zijn drie verschillende schalen mogelijk. Alle schalen lopen van 1 oktober tot 30 september.

Schaal 1 = €125,-

Schaal 1 is het basislidmaatschap of ook wel het verenigingslidmaatschap genoemd. Hierbij kies je ervoor om actief deel te nemen in commissies en andere organisatorische en begeleidende activiteiten. Let wel op: Hierbij mag je geen gebruik maken van materialen die voor het roeien gelden, zoals ergometers of boten. Het deelnemen aan de indoor is wel toegestaan.

(Lente-leden kunnen geen schaal 1 aanvragen. Hiervoor moet namelijk verplicht één jaar roeiervaring hebben)

Schaal 1+2 = €300,-

Schaal 2 is het basislidmaatschap en het roeilidmaatschap bij elkaar. Naast alle verenigingsactiviteiten, kun je ook gebruik maken van alle materialen voor het roeien. Je betaald voor het roeien €175,-, bovenop je basislidmaatschap van €125,-. Dit lidmaatschap is verplicht voor eerstejaars leden. (Lenteleden betalen de helft voor de periode van 1 april tot en met 30 september)

Schaal 1+2+3 = €350,-

Schaal 3 is het totaal pakket en is bedoeld voor Pelargianen die willen wedstrijdroeien. Hier betaal je €50,- extra voor, bovenop het basis- en roeilidmaatschap.

Kan ik nog van schaal veranderen?

Je kan er altijd een schaal bij krijgen, maar na 1 oktober kan er geen schaal meer af.

Alle lidmaatschappen gaan stilzwijgend over naar “Lidmaatschap Basis + roeien”, tenzij voor 1 oktober een schriftelijke wijziging aan de secretaris, is bevestigd.

Wijzigingen lidmaatschap

Een verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Alle wijzigingen met betrekking tot het lidmaatschap geef je altijd voor 1 oktober door aan de secretaris. Wijzigingen die na 1 oktober worden doorgegeven, worden beboet met € 50,- met als einddatum 7 oktober. Na 7 oktober worden je wijzigingen beschouwd als “te laat”, en kunnen niet meer worden meegenomen. Alle wijzigingen moet officieel per e-mail of brief aan de secretaris worden doorgegeven. Na een goedkeuring van de secretaris is alles voltooid.

Verlenging lidmaatschap

Het lidmaatschappen Lenteroeien” gaat automatisch over in het lidmaatschap “Roeien. Deze wordt jaarlijks verlengd als er geen wijziging wordt doorgegeven aan de secretaris.

Wedstrijdgelden

Voor wedstrijden moet wedstrijdgeld betaald worden aan de Penningmeester, die dit betaalt aan de organiserende roeivereniging. Dit bedrag ligt rond de 5 euro per persoon per wedstrijd. De exacte bedragen kun je per wedstrijd vinden op de site van de wedstrijd. Zoek jou boot type op en deel dat door het aantal roeiers. 

Kleding

De vereniging heeft een mooi assortiment aan kleding. Dit kan op elk moment van het jaar gekocht worden na contact te hebben gehad met de penningmeester. De kleding kan worden betaald door middel van contant geld (voorkeur), met pin of een automatische incasso. De prijslijst van de kleding is op te vragen bij de penningmeester.

Betaling 

Incasso’s

De dag nadat de studiefinanciering wordt uitbetaald, zal Pelargos een incasso doen. 
 
Gedane werkacties worden, indien ten minste 14 dagen voor een contributie-incasso gedaan, op de contributie-factuur in mindering gebracht. Daarna worden ze op de eerstvolgende contributie-factuur in mindering gebracht (Dit wil zeggen dat het niet op wedstrijdgelden, aangeschafte kleding en kosten verbonden aan activiteiten geld). 
 
Je kunt een factuur ook zelf betalen, maar dan moet het geld wel ten minste 5 werkdagen voor de incassodatum binnen zijn. Daarna wordt deze alsnog afgeschreven. 

Indien je niet aan de betaling kunt voldoen, kun je contact opnemen met de penningmeester voor een betalingsregeling. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden.

Kortingen

Stage/Uitwisseling (1/2 van schaal 2)

Voor leden die enkel op stage of uitwisseling gaan, bieden wij de mogelijkheid om de tijd dat ze nog kunnen roeien, ook mogen roeien. Dit tegen een gereduceerd contributie bedrag van de tweede schaal.

Voorwaarden:

 1. Je komt enkel in aanmerking voor deze korting indien de reistijd van je stage naar de loods (met OV) langer dan 120 minuten is.
 2. Je komt enkel in aanmerking voor deze korting indien de duur van de stage/uitwisseling langer dan 3 maanden is.
 3. Na bevestiging van het minimaal 1 maand van tevoren ingeleverde stagecontract/uitwisselingsovereenkomst en korte motivatie bij de secretaris, heb je bij toezegging recht op deze korting.
 4. Na toezegging van deze korting, heb je binnen de ingediende stage/uitwisseling periode, geen recht meer op het gebruik van alle roeimaterialen binnen Pelargos.
 5. Lenteleden van datzelfde jaar komen niet in aanmerking voor deze korting.

Voor leden met alleen schaal 1 is het niet mogelijk om stagekorting aan te vragen.

Werkacties 
Dit zijn activiteiten die door leden worden verricht waarmee je korting kunt verdienen op je contributie. Het aantal uur maal het verdiende uurloon is de korting op je contributie.
Meestal zijn het activiteiten waar de vereniging naamsbekendheid van krijgt, denk bijvoorbeeld aan het afnemen van enquêtes of het sturen en/of coachen van bedrijfsroeiers. Werkacties zijn geen vervanging voor commissiewerk en commissiewerk is geen vervanging voor werkacties. De korting geldt niet op wedstrijdgelden, aangeschafte kleding en kosten verbonden aan activiteiten. Leden kunnen zelf een verzoek indienen voor nieuwe werkacties bij het bestuur. Denk hierbij aan je eigen netwerk. Het bestuur bepaalt of uitzonderlijke verenigingsactiviteiten wel of geen werkacties zijn.

Voorwaarden:
– Leden zijn zelf verantwoordelijk voor werkacties.
– De maximale korting te verkrijgen met werkacties is het totaal contributiebedrag minus punt 2.1.
– Wanneer het volledige contributie bedrag aan werkacties is terug verdiend worden extra gemaakte werkacties uitbetaald.
– Niet opdagen bij ingeschreven werkacties word beboet.
Mogelijkheden vanuit Pelargos: (zijn geen beperkingen om genoeg werkacties te doen. Leden hebben altijd de mogelijkheid om hierbuiten zelf nog werkacties te regelen. Dit moet in samenspraak met de penningmeester).

Melden aan secretaris

 1. Wijzigingen in je persoon- en adresgegevens;
 2. Wanneer je op stage of uitwisseling gaat
 3. Wanneer je gaat afstuderen
 4. Als je je lidmaatschap wilt beëindigen (voor 1 oktober)
 5. Als je een andere schaal wilt aanvragen (voor 1 oktober)
 6. Alle andere mededelingen waarvan je denkt dat het bestuur op de hoogte moet zijn.
 7. Mail naar: [email protected]

Voor meer informatie

Josefien Swennenhuis
h.t. Secretaris der H.S.R.V. Pelargos
[email protected]
06 28 28 84 29

Lidmaatschap opzeggen

Je moet ingelogd zijn om je lidmaatschap op te zeggen

Opzeggen