Afroeicommissie (Afroeicie)

De afroeicommissie draagt zorg voor de twee afroeiperiodes waar aspirant leden de basis van het roeien en de vereniging leren kennen.

AfroeiCie

Activiteitencommissie (Akctie)

De Activiteitencommissie zorgt ervoor dat de leden naast het roeien nog meer leuke activiteiten plaatsvinden.

AktCie

Acquisitiecommissie (Acquisitcie)

De acquisitiecommissie draagt zorg binnen en buiten de vereniging om sponsoren te werven.

AcquisitCie

Barcommissie (Barco)

De barco zorgt ervoor dat bij alle activiteiten van Pelargos een drankje genuttigd kan worden.

BarCo

Competitiecommissie (Compocie)

De competitiecommissie ondersteunt de competitiecommissaris op wedstrijden en bij andere activiteiten voor het competitie roeien.

CompoCie

Hofvijvercommissie

De hofvijvercommissie organiseert de prachtige Hofvijver Regatta.

Hofvijver Commissie

Kookcommissie (kookcie)

De kookcie maakt iedere woensdag een heerlijke maaltijd klaar voor onze leden.

KookCie

Lustrumcommissie (Lustrumcie)

De lustrumcie maakt van het lustrumjaar een jaar om nooit meer te vergeten.

LustrumCie

Promotiecommissie (Promocie)

De introcie zorgt in de weken voor de afroeiperiodes dat er mensen zich in gaan schrijven voor deze periodes.

IntroCie

Integratiecommissie (IntegraCie)

De integracie stimuleert leden andere talen te leren binnen de vereniging

InnovatCie

Mediacommissie (Mediacie)

De mediacie maakt mooie foto’s, filmpjes en houdt dit allemaal mooi bij.

MediaCie

Werkgroep Huisvesting

De werkgroephuisvesting houdt zich bezig met de uitwerking en realisatie van onze plannen voor een nieuw verenigingsgebouw.

Werkgroep Huisvesting

Weekend intro Pelargos commissie (WIPcie)

De WIPcie zorgt ervoor dat er jaarlijks tijdens de afroeiperiode een mooi weekend staat te wachten op de aspirant leden.

WIPCie

Materiaalcommissie (Matcie)

De materiaalcommissie zorgt ervoor dat het materiaal waar wij in roeien in orde is en gerepareerd wordt wanneer het stuk is.

MatCie

StuurCommissie (StuurCo)

De stuurCo verzorgt de stuurcursussen, het opleiden van stuurtjes en alle zaken die met sturen binnen Pelargos te maken hebben.

WIPCie

WedstrijdCommissie (WedCie)

De WedstrijdCommissie zorgt voor alle zaken die met wedstrijdroeien te maken hebben.

MatCie