Sinds 2020 hebben wij vertrouwens contact personen binnen Pelargos. Deze kan je benaderen voor alles waar je het graag met iemand buiten je directe cirkel over wilt hebben. Dit kunnen persoonlijke kwesties zijn, of bijvoorbeeld problemen met coaches of ploeggenoten.

English versionTerug naar mijn Pelargos

Vertrouwenscontactpersonen

Binnen Pelargos vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Zo werken we hard aan een veilig sport- en verenigingsklimaat. Er is binnen Pelargos geen ruimte voor discriminatie, rascisme, geweld, pesten, machtsmisbruik en elke andere vorm van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenscontactpersonen

Een belangrijk onderdeel van de sociale veiligheid binnen de vereniging zijn onze vertrouwenscontactpersonen (VCP’s). De vertrouwenscontactpersoon is voor jou een eerste aanspreekpunt wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag en over iedere andere zaak die je niet bij het bestuur kan of wil neerleggen. Je mag ook persoonlijke problemen met de VCP’s bespreken.

Een belangrijk onderdeel van de sociale veiligheid binnen de vereniging zijn onze vertrouwenscontactpersonen (VCP’s). De vertrouwenscontactpersoon is voor jou een eerste aanspreekpunt wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag en over iedere andere zaak die je niet bij het bestuur kan of wil neerleggen. Je mag ook persoonlijke problemen met de VCP’s bespreken.

De vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor en informeren over mogelijke vervolgstappen. Als je een klacht wilt indienen of melding wilt maken van iemand of iets, kun je contact opnemen met de portefeuillehouder sociale veiligheid van het bestuur. Dit jaar zijn dat Yentl en Fynn. De VCP kan je hierbij helpen. Hoe een melding maken bij het bestuur in zijn werk gaat is te vinden in het meldreglement, welke hieronder te vinden is.

Momenteel zijn er twee vertrouwenscontactpersonen bij Pelargos. Niels Leerentveld en Marloes Nouwens zijn via mail, whatsapp en telefonisch bereikbaar.

Niels Leerentveld 

Niels@leerentveld.com
+31623289100

Marloes Nouwens

m.nouwens@hotmail.com
+31638134596

Taken van de vertrouwenscontactpersonen:

  • eerste aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag
  • luisterend oor bieden
  • denken mee aan een mogelijke oplossing

Vertrouwelijk

Contact met de vertrouwenscontactpersonen is vertrouwelijk. Daarnaast handelen zij onafhankelijk van het bestuur.

Externe vertrouwenscontactpersonen

Wil je contact opnemen met vertrouwenscontactpersonen buiten Pelargos? Dan kan je contact opnemen met de VCP’s van de KNRB of met Centrum Veilig Sport Nederland.

KNRB: https://knrb.nl/onderwerp/vertrouwenscontactpersonen/
CVSN: https://centrumveiligesport.nl/