Laatst bijgewerkt: 27-11-2021


Wegens de huidige situatie zullen we vanuit het bestuur jullie veel en vaak berichten over de invloed van maatregelen van de overheid op Pelargos. Daarom zullen we vanaf  23 april de updates hier plaatsen op de website.

Heb je vragen of opmerkingen over de maatregelen? Stuur ze dan naar [email protected]


Terug naar Pelargos

Het nieuwe covid19-protocol der Haagse Studenten Roeivereniging Pelargos

In dit protocol wordt beschreven hoe H.S.R.V. Pelargos omgaat met de huidige coronamaatregelen en welke aanvullende maatregelen wij op het moment hanteren. Op dit moment is er veel mogelijk, maar we moeten als vereniging erg goed op blijven letten en alle maatregelen blijven volgen. Als we dit met zijn allen doen, kunnen we de gezondheid van Pelargos haar leden, afroeiers en geïnteresseerden zo goed mogelijk blijven waarborgen. Communicatie, eerlijkheid en gezond verstand zijn essentieel om dit protocol in stand te houden. Om de naleving van de maatregelen te bevorderen zal er streng gehandhaafd en mogelijk gesanctioneerd worden. Dit protocol heeft als doel met de landelijke en regionale maatregelen mee te bewegen en zal aangepast worden wanneer de leden daar aanleiding toe geven. Veranderingen zullen altijd gecommuniceerd worden aan de leden via de gebruikelijke kanalen.

Het protocol dat vanaf 28 november in werking is getreden is hier te vinden.

Beknopt omvat het protocol de volgende uitgangspunten

  • Het protocol is aan verandering onderhevig, net als de landelijke en regionale maatregelen.
  • Roeien en trainen op een ergometer is weer volledig mogelijk.
  • Besmetting vindt veelal plaats in de privésfeer waardoor ook buiten de loods om bepaalde maatregelen van kracht zijn.
  • In de loods wordt ten alle tijden gehandhaafd op de basismaatregelen.
  • Bij gebruik van de loods, het vlot en bij evenementen wordt de coronatoegangspas gecontroleerd.
  • In de loods en op het vlot is het gebruik van een mondkapje verplicht.
  • De loods is tussen 17:00 en 05:00 gesloten.
  • Het is strikt verboden de loods te bezoeken wanneer er sprake is van een besmetting, symptomen of quarantaine-plicht.
  • Het is verplicht om het bestuur op de hoogte te stellen van een besmetting. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en zal niet zonder expliciete toestemming gedeeld worden.
  • Het bestuur zal het protocol handhaven en bij overtreding over gaan tot sancties wanneer zij dat noodzakelijk acht.