Fynn van den Berg


Fynn van den Berg is Commisaris Competitieroeien van het 22e bestuur der H.S.R.V. Pelargos. U kunt contact met hem opnemen over de zaken omtrent competitieroeien

M: competitie@pelargos.nl
T: +31 6 83491958


Terug naar het bestuur