800,00
Koop hier je startbewijs voor de Hofvijver Regatta 2024 op 8 juni t.b.v. Stichting Dierenambulance Den Haag.
Onder ‘onervaren’ verstaan wij deelnemers die nog nooit in een roeiboot hebben gezeten. Onervaren roeiers moeten minimaal 1 roeiclinic volgen voordat zij mogen deelnemen aan de Hofvijver Regatta. Deze roeiclinic wordt georganiseerd door H.S.R.V. Pelargos. Hierover later meer informatie.
Onder ‘ervaren’ verstaan wij deelnemers die al wel roeiervaring hebben. Je kent de basishaal en weet wat een klapje en strijkje is, je kent ook de andere basiscommando’s.

Categorie

Privacy Preference Center