Afgelopen week zijn we uitgenodigd voor een bijeenkomst van een nieuw bedrijf, NLPenningmeesters. Deze bijeenkomst vindt op woensdag avond 12 april plaats in Haarlem. Hier worden wij verder geïnformeerd over de producten en diensten die zij gaan leveren.

 

Wat is nu NLPenningmeester?

Het is een onderdeel voortkomend uit het bedrijf 2-basics. Zij zijn een Sport en Marketing bureau die is begonnen met het uitreiken van de penningmeester van het jaar. Zij willen met NLPenningmeester de complexe taak van penningmeester ondersteunen. In de afgelopen jaren zijn er veel taken bij de penningmeesters bij gekomen waardoor zij meer ondersteuning kunnen gebruiken. Deze ondersteuning kan door commissies als een kascommissie of door Tools die geleverd worden door NLPenningmeester.

NLPenningmeester is een online platform waar penningmeesters samen kunnen komen voor het uitwisselen van plannen, ideeën  en uitwerkingen. Daarnaast hebben ze een tool ontwikkeld waarmee de boekhouding gecheckt kan worden op risico’s, dubbele boekingen, verkeerde doorrekeningen en nog een aantal zaken. Dit alles weet je na 10 minuten, waarna je een duidelijk beeld kan schetsen voor medebestuurders en andere belanghebbenden. Hoe de tool en heel NLPenningmeester in elkaar zit horen wij Woensdag.

 

Waarom zijn wij hier nu voor uitgenodigd?

Ongeveer 2 jaar geleden zijn de ideeën voor NLPenningmeester begonnen. In die periode hebben zij veel sportverenigingen gevraagd mee te denken om deze verenigingen vervolgens zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ook Pelargos is in deze periode benaderd om mee te helpen met dit proces. Onze toenmalige penningmeester Esther Kok heeft toen meegeholpen in dit proces waardoor wij, nu het live gaat, weer zijn uitgenodigd. Deze avond zullen we te horen krijgen wat de producten en diensten ons nu precies aan kunnen bieden, vervolgens kunnen we met alle aanwezige gaan kijken naar wat er nog meer gewenst wordt of wat er nog verbeterd kan worden.

Onze huidige penningmeester Max van der Graaf zal deze avond bijwonen en daarom niet aanwezig zijn bij de wekelijks hap.