Aanmelden voor de Pelargos afroeiperiodeSign up for the Pelargos try-out period

Upload
Zwemdiploma / Swimming certificate
Ik ben op de hoogte van het feit dat er op 13 april een verenigingsdag plaatsvindt waarbij wordt verwacht dat ik de gehele dag aanwezig ben. / I am aware of the association day, taking place on 13 of april, and that it's expected of me to attend the whole day.
Ik ben op de hoogte van het feit dat ik minimaal twee keer per week ga trainen met mijn ploeg. / I am aware of the training requirement of twice a week.
Ik ben ervan op de hoogte dat de voertaal bij H.S.R.V. Pelargos Nederlands is. / I am aware that the spoken language in this association is generally Dutch.
Bij deze verklaar ik dit formulier naar waarheid hebben ingevuld. / I declare I have completed this form truthfully.
Eenmalig wordt er een bedrag van 35 euro afgeschreven / An amount of 35 euros will be charged once.
Let op! Je bent bijna klaar met inschrijven voor de afroeiperiode van 18 maart tot en met 17 april. Je zult in het weekend van 14/15/16 maart te horen krijgen via de mail in welke ploeg je bent ingedeeld en wat precies je trainingsdagen + tijden zijn. / Attention! You are almost done with your registration for the afroeiperiode (try-out period) from March 18 till April 17. You will receive an e-mail on the weekend of 14/15/16 March, with the information in which team you are divided and what exactly are your training days + times.