Aanmelden voor de Pelargos afroeiperiode | Sign up for the Pelargos try-out period

Leuk dat je je wil inschrijven voor de afroeiperiode! De afroei zal plaatsvinden van 15 maart tot en met 14 april. In die vier weken zullen leuke evenementen georganiseerd worden, waaronder twee keer per een (online) activiteit en een verenigingsdag waarop je Pelargos nog beter leert kennen. Daarnaast zal je twee keer per week trainen met je ploeg en de basistechniek van het roeien onder de knie krijgen!

Mocht je vragen hebben kun je altijd mailen naar: [email protected].


Thank you for checking out the try-out period of Pelargos!  The “afroeiperiode”, as it’s called in Dutch, will take place from March 15th untill April 14th. In those four weeks, fun events will be organized, including two (online) activities each week and an association day during which you get to know Pelargos even better. In addition, you will train twice a week with your team and master the basic technique of rowing!

If you have any questions, don’t hesitate to email [email protected]

Upload
Zwemdiploma / Swimming certificate
Ik ben op de hoogte van het feit dat ik minimaal twee keer per week ga trainen met mijn ploeg. / I am aware of the training requirement of twice a week.
Ik ben ervan op de hoogte dat de voertaal bij H.S.R.V. Pelargos Nederlands is. / I am aware that the spoken language in this association is generally Dutch.
Bij deze verklaar ik dit formulier naar waarheid hebben ingevuld. / I declare I have completed this form truthfully.
Er wordt eenmalig een bedrag van €25,00 betaald via een tikkie/ An amount of €25,00 will be charged once via a tikkie.
Let op! Je bent bijna klaar met inschrijven voor de afroeiperiode van 15 maart tot en met 14 april. Je zult nog een bevestigingsmail ontvangen. Vervolgens kun je aangeven hoe vaak en wanneer je kunt trainen. / Attention! You are almost done with your registration for the afroeiperiode (try-out period) from the 15th of March until the 14th of April. You will receive a confirmation email. Subsequently, you can fill out how many times and when you want to train each week.