Aanmelden voor de Pelargos afroeiperiode | Sign up for the Pelargos try-out period

Leuk dat je je wil inschrijven voor de afroeiperiode! De afroei zal plaatsvinden van 16 maart tot en met 22 april. In die vier weken zullen leuke evenementen georganiseerd worden, waaronder de wekelijkse hap op woensdag, een kroegentocht en een dag waarop je de vereniging nog beter leert kennen. Daarnaast zal je twee keer per week trainen met je ploeg en de basistechniek van het roeien onder de knie krijgen!

Mocht je vragen hebben kun je altijd mailen naar: [email protected].


Thank you for checking out the try-out period of Pelargos!  The “afroeiperiode”, as it’s called in Dutch, will take place from March 16th untill April 22th. In those four weeks, fun events will be organized, including the weekly “Hap” (dinner) on Wednesday, a pub crawl, and a day on which you get to know the association even better. In addition, you will train twice a week with your team and master the basic technique of rowing!

If you have any questions, don’t hesitate to email [email protected]

In het geval dat ik geen Nederlands bankaccount heb, begrijp ik dat ik binnen twee maanden van mijn lidmaatschap een Nederlands bankaccount moet doorgeven aan de penningmeester. / In the case that I don't have a Dutch bankaccount, understand that I am expected to get a Dutch bank account within two months of becoming a member at H.S.R.V. Pelargos. and communicate it to the treasurer.
Upload
Zwemdiploma / Swimming certificate
Ik ben op de hoogte van het feit dat er op 11 april een verenigingsdag plaatsvindt waarbij wordt verwacht dat ik de hele dag aanwezig ben. / I am aware of the association day, taking place on the 11th of April, and that it's expected of me to attend the whole day.
Ik ben op de hoogte van het feit dat ik minimaal twee keer per week ga trainen met mijn ploeg. / I am aware of the training requirement of twice a week.
Ik ben ervan op de hoogte dat de voertaal bij H.S.R.V. Pelargos Nederlands is. / I am aware that the spoken language in this association is generally Dutch.
Bij deze verklaar ik dit formulier naar waarheid hebben ingevuld. / I declare I have completed this form truthfully.
Eenmalig wordt er een bedrag van 35 euro afgeschreven / An amount of 35 euros will be charged once.
Let op! Je bent bijna klaar met inschrijven voor de afroeiperiode van 16 maart tot en met 22 april. Je zult nog een bevestigingsmail ontvangen. Vervolgens kun je aangeven hoe vaak en wanneer je kunt trainen. / Attention! You are almost done with your registration for the afroeiperiode (try-out period) from the 16th of March until the 22th of April. You will receive a confirmation email. Subsequently, you can fill out how many times and when you want to train each week.