Wedstrijdreglement Hofvijver Regatta 2024

 

1.0 Reglementen

1.1       De wedstrijd wordt gevaren volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van de KNRB.

1.2       Boord-aan-boord wedstrijd over 200m op een 2-ploegenbaan

 

2.0 Organisatie

2.1       Wedstrijdleiding: Thijs van ’t Schip

Contact: info@hofvijverregatta.nl.

2.2       Website: www.hofvijverregatta.nl.

 

3.0 Inschrijving

3.1       Aanmelden tot 27 mei 2024 tot 20:30 uur via www.hofvijverregatta.nl

3.2       Na aanmelding zal verdere informatie verzonden worden naar het opgegeven adres.

3.3       Inschrijfgelden per roeiplek voor deelname in 8+, 4+, 4* of C4+:

Voor studenten:                     €25,-

Voor burgers/ politici:            €50,-

Voor bedrijven:                       €100,-

Het inschrijfgeld dient vóór 28 mei 12:00 overgemaakt te worden op NL47 RABO 0120 8343 40 t.n.v. H.S.R.V. Pelargos Den Haag o.v.v. Hofvijver Regatta + Ploegnaam.

3.4       Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijvingen maar voor de loting terugtrekken zijn het inschrijfgeld verschuldigd.

3.5       Ploegen die zich na de loting terugtrekken, of niet komen opdagen, zijn naast het inschrijfgeld ook een boete verschuldigd. Deze boete is vastgesteld op de hoogte van het inschrijfgeld, met een minimum van €15. Zie Art. 36 RvR.

3.6       De wedstrijdleiding behoudt het recht om wedstrijdvelden af te zeggen of samen te voegen.

4.0 Startvolgorde

4.1       Loting: 29 mei 2024 om 20:00 uur.

4.2       De wedstrijdleiding behoudt het recht om de startvolgorde naar eigen inzicht te wijzigen.

5.0 Race

5.1       De wedstrijd wordt verroeid over een afstand van ongeveer 200 meter op de Hofvijver naast het Binnenhof in Den Haag.

5.2       Roeiers dienen zich een half uur voor hun wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

5.3       Elke ploeg start 1 maal en eventueel de finale.

5.4       Er wordt gestart op een 2-ploegenbaan.

5.5       Stuurlieden dienen op de hoogte te zijn van de wedstrijdbaan en -regels.

5.6       Het is ten strengste verboden zich aan de achterkant van het eiland, of in de buurt van  de fontein in de Hofvijver te begeven.

5.7       Na de finish dient er meteen gehouden te worden. Dit in verband met de korte uitloop afstand tot een hoge stenen wal.

 

6.0 Slotbepalingen

6.1       In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

6.2       De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

 

Contact gegevens

Adres:             Postbus 63473

2502 JL Den Haag

Email:             info@hofvijverregatta.nl

Website:         www.hofvijverregatta.nl

Reknr:             NL47 RABO 0120 8343 40 t.n.v. H.S.R.V. Pelargos Den Haag

K.v.Knr:           27.252.692 Den Haag